Tros-
orientering


Tilbage til forsiden
  


Til eftertanke

● Tekster til helligdagen, Bibelselskabet.
Nathanaels Kirke, Amager.
Sct Mariæ Kirke, Helsingør.
Skt Olai Kirke, Helsingør Domkirke.
● 2017: Portræt af prof. Ole Jensen, 80 år.
● 2016: Samtale med sognepræst Gyrite Madsen ved hendes pensionering fra Kastelskirken.

● 2015: Læsværdig bog af sognepræst og hærprovst Thomas H. Beck, Kastellet. Omtale og køb.
● 2014: Læsværdige bøger af sognepræst Claus Oldenburg, Garnisonskirken. Omtale og køb.
● 2008: Portrætartikel om sognepræst og hærprovst Ole Brehm Jensen, som døde alt for tidligt i marts 2015: Berlingske.
● 2002: Samtale med Claus Oldenburg om  den vigende Kristus-bevidsthed.
● 2000: Nekrolog over Leslie O. Dorn
 Kastellet: Mindesten for de faldne 1940-45


Kloge ord

● Vad rätt du tänkt, vad skönt du drömt, och vad du i kärlek önskat, kan aldrig av tiden förstöras. - Esaias Tegnér

● Vel skal man bedømme andre kristne med mildhed, og vel er det samme gud, vi dyrker, men man skal ikke foregive en enighed, hvor den vitterligt ikke er til stede. - J. P. Mynster

● Science without religion is lame; religion without science is blind. - Anne Hathaway

● Du ska alttid tänka: Jag är här på jorden denna enda gång! Jag kan aldrig komma hit igen! (...) Tag vara på ditt liv! Akta det väl! Slarva inte bort det! För nu är det din stund på jorden! - Vilhelm Moberg

● Dankbare Menschen sind wie fruchtbare Felder. Sie geben das Empfangene zehnfach zurück. - August von Kotzebue

● Es ist also nicht das Glück, das uns dankbar macht, sondern es ist die Dankbarkeit, die uns glücklich macht. - David Steindl-Rast
 


Tegnér

 


Det vanskelige spring

Søren Kierkegaards eksistensfilosofi har stor indflydelse langt ud over nationale og faglige grænser. Helt centralt står hans tanker om menneskets stadier på livets vej.
       Mennesket adskiller sig fra dyrene og planterne ved at have et selv – en bevidsthed, en ånd. På det første stadium, "spidsborgeren", forholder mennesket sig ikke til sig selv, men lever i konformitet og vane.
       På det andet stadium, "æstetikeren", flygter mennesket fra sig selv, kaster sig ud i forbrug og ødselhed, holder distance og ironi, forbliver tilskuer.
       "Etikeren" er det tredje stadium, hvor personen er trådt i eksistens og ikke fornægter sit eget selv, men tager ansvar og foretager valg, men friheden til at vælge under ansvar kan kaste mennesket ud i en eksistential angst, hvor meningen med tilværelsen går tabt.
       På det fjerde stadium, det religiøse, er der ligesom på det første også mulighed for rutine og konformitet, dvs. et ikke-valg, men det ultimative er en lidenskabelig, åndelig tro, hvor man indser det paradoksale og absurde i det kristne gudsbegreb (Gud fødes som menneske [Jesus], for at dø på korset og opstå igen, for at menneskeheden kan frelses) og dermed også opnår en selvindsigt, hvor man acceptererer sig selv som den, man er. Man finder således fodfæste og mening i livet.
       Kristendommen er koncentreret i ordene om vejen, Johannes 14, 6-7, hvor Jesus siger: "Jeg er vejen og sandheden og livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig. Kender I mig, vil I også kende Faderen, og fra nu af kender I ham og har set Ham."
       Kombinerer vi dette med Kierkegaards stadier, må konklusionen være, at vejen er lig med målet: At gå på vejen er at være i mål. Det er vel også dilemmaet her i livet for mange af os? Opgaven for hver enkelt af os må være at tage springet fra at være tilskuer (æstetiker, ironiker) til at gå på vejen, hvor vi er deltagerere - at indtage det etiske og det religiøse stadium, hvor vi deltager og lever i erkendelse og ansvar?
       Bo Torp Pedersen, 2017
 


Kierkegaard


 


Kirke og tro

Kirkens opgave ligger jo ikke i at skabe religiøs stemning og hjælpe mennesker til mystiske oplevelser. Kirkens opgave er at befri mennesket, forløse dets liv. Og det sker gennem det ord, der forkyndes, og de sakramenter, der forvaltes. Og alt dette hviler igen på nogle håndfaste kendsgerninger: at Gud blev menneske, blev menneskets bror og ven. Det skete i en ganske bestemt historisk person. Og hans forløsende befriergerning er det, der fortsætter gennem den fortsatte forkyndelse af hans ord og videregivelse af hans sakramenter. Om mennesker føler sig religiøst bevægede eller får mystiske og stemningsfulde oplevelser derved er ganske underordnet.
      Befrielsen for mennesket består i det ord, der siges, og de sakramenter, der rækkes. Og det er præsters og digteres og teologers pligt at gøre sig megen umage for at udtrykke sig så præcist som muligt om disse kendsgerninger i forkyndelse og ritualer, i salmer og bekendelse og bøn. For svigter man forløsningens håndfaste kendsgerninger og giver sig religiøse stemninger og oplevelser i vold, giver man mennesket stene for brød.
      Denne klart definerlige opgave: at viderebringe forløsningens fakta til mennesker, er kirkens funktion. For denne ene sags skyld er huset bygget og prydet.
      Børge Roesen, 1965

Citeret fra artiklen "Nogle synspunkter vedrøende den nonfigurative kunst". In: J. Exner og Tage Christiansen (red.): Kirkebygning og Teologi. K?enhavn 1965, Gads Forlag.

 


Afsporet Fadervor-debat

Man skulle ikke tro, at det er en ifølge rygterne begavet minister, nemlig Bertel Haarder, som har udtalt, at det at bede Fadervor ikke er 'forkyndelse'. Hvad er det så?
     En bøn er - ikke mindst i vor lutherske tradition - det mest intime udtryk for forbindelsen mellem Gud og menneske; det er en religiøs handling ganske på linje med Ordets forkyndelse i en andagt eller en gudstjeneste. Bøn hører hjemme i 'lønkammeret' og i kirken - eller lignende sammenhænge defineret af andagt og forkyndelse.
     Som kristen vil jeg meget have mig frabedt, at den absolut mest centrale bøn i kristenheden og kristendommen bliver en proforma bøn, der til mange skole-elevers træthed skal aflires én eller flere gange om ugen.
     Da Folkeskolen ikke er en privat skole med en særlig religiøs eller ideologisk profil, men i princippet alles skole, og da forkyndelse for længst er udskilt fra Folkeskolens opgaver, hører Fadervor ikke hjemme i Folkeskolen.
     Noget helt andet er den soleklare kristne tradition, som vort samfund er udsprunget af. Den gør det ikke blot naturligt, men også bydende nødvendigt, at der sættes meget mere energi ind på at sikre faget kristendomskundskab den fornødne kvalitet og dermed kristendoms-oplysningen den fornødne vægt i Folkeskolen. Tak om vore folkevalgte ville koncentrere sig om den opgave!
     Bo Torp Pedersen, marts 2009
     (først offentliggjort i Kristeligt Dagblad, 3/3, 2009)

P.S. Bertel Haarder meddelte senere, at han ikke mente, hvad han var citeret for.
● Haarder citeret i Kristeligt Dagblad
● Dementi fra Bertel Haarder i Kristeligt Dagblad
 

 


Husker du?

● Adolph Rastén og Raquel Rastenni
Adolph Rasténs gravsted og minibiografi
Sønnen Finn Rastens henvisning til beretninger om familiens flugt
Rachel Rastennis gravsted og minibiografi

● Peter Sabroe
Biografi hos Aarhus Kommune
Peter Sabroes gravsted og minibiografi (kirkegård v/Trøjborg)
Kort biografi i Den store Danske
Længere biografi i Dansk Biografisk Leksikon
Kampen mod uretten - spillefilmen om Peter Sabroe

● Mindesten ved Helligsø Kirke for afdøde biskop Erik Jensen
Biskop Erik Jensen gravstedog minibiografi
Erik Jensen på Dansk biografisk Leksikon


Mindeplade ved siden af mindesten ved Helligsø Kirke
 Mindesten på Østbanetorvet, Aarhus


Erik Jensen mindesten ved Helligsø Kirke


Personlige minder

● Min søster og svogers gravsted, Taarnby: billede-1 + billede-2
● Sopgnepræst Peter Søes tale ved min søsters bisættelse: bisættelse.
● Familiegravsteder i Aulum:
- mine forældre
- min mors dødsannonce
- min moster og onkel
- min mormor og morfar
- min farmor og farfar/min faster og onkel
- Maren og Ingvard Hoffmann, min mors tante og onkel
● Aulum
- Aulum Kirke og Aulum Kirkegård
- Stationsbyen Aulum (if. Wikipedia)

● Familiegravsted på Jelling kirkegård:
- Min farbror Ernst og tante Esther
● Grave i Gettrup hhv. Helligsø
- Liholm
- Lousdal
Neesgaard
Smed

● De tidligt døde:
Min mormor Else, som min søster er opkaldt efter, havde to søstre, der begge døde i ung alder. Jeg kender ikke de præcise årsager, men tidlige dødsfald var vel mere almindeligt dengang? Mormor Elses tredje søster Olivia, f. ca. 1885, levede længe og boede i Viborg, hvor hun årrække var gift med "Hr. Hansen". De tidligt døde er: Kirstine f. 19/7 1890, død 17/4 1918, 27 år gl.; Marie, f. 4/6 1898, d. 14/6 1910, 12 år gl..
 
 


Opdateret 1/1, 2020