Filmorientering

  


Dreyer på video:
Tre skuespil


Vi skylder firmaet Egmont tak for udsendelsen disse tre skuespil-filmatiseringer af det største navn i dansk filmhistorie, Carl Theodor Dreyer. VHS'erne kom allerede i maj 1999. De står på hylden i ganske få video-forretninger, men bør kunne bestilles hjem; det tilbydes i hvert fald af butikskæden Playtime Video.

Tiden har ikke været venlig ved Dreyers to sidste film, hvis filmsprog allerede ved fremkomsten vakte undren og debat. Det kræver en vis overvindelse i dag at se ”Ordet” og især ”Gertrud”, men der bør ikke herske tvivl om, at de to film stadig er værd at se og diskutere.

Mirakel-klimakset i ”Ordet” bør ikke få os til at undlade overvejelser af troens grænser og indflydelse i en mere nær virkelighed. Det mærkelige kunstfærdige talesprog i ”Gertrud” bør ikke hindre eftertanker omkring kærlighedens væsen.

”Vredens Dag” har mesterværkets indlysende og overvældende kvaliteter. Med et billedsprog så rigt, som Dreyer ellers kun har udfoldet i ”Vampyr” (1932), fører han os i ”Vredens Dag” ind i en tragisk middelalder-historie på en måde, så vi ikke kan ryste den af os som gammel og støvet. Der tales med uformindsket styrke og aktualitet om almen-menneskelige svagheder og begrænsninger, om tro og overtro, om dømmesyge og tilgivelse, osv..

Alle tre film byder desuden på centrale kvindeskikkelser, som er en god anledning til at drøfte Dreyers kvindesyn, som det her kan opleves. Der er skrevet udførligt om privat-mennesket Dreyers kvindesyn og opstillet udmærkede hypoteser om baggrunden herfor, men lad dog filmkunsten og filmkunstneren tale. Det er direkte tale!

© Bo Torp Pedersen, trykt første gang i Vision nr. 9 (september 2000)
 Tilbage til forsiden

Artikel- oversigten
 


Filmfakta

Vredens Dag
Palladium, Danmark 1943. Manus: Carl Th. Dreyer, Poul Knudsen, Paul La Cour, Mogens Skot-Hansen efter skuespillet “Anne Pedersdotter” fra 1908 af Hans Wiers-Jenssen. Medv.: Thorkild Roose, Lisbeth Movin, Sigrid Neiiendam, Preben Lerdorff Rye, Anne Svierkier, Albert Høeberg, Olaf Ussing. Sort/hvid. 97 min.

Ordet
Palladium, Danmark 1955. Manus: Carl Th. Dreyer efter Kaj Munks skuespil fra 1925. Medv.: Henrik Malberg, Emil Hass Christensen, Preben Lerdorff Rye, Cay Kristiansen, Birgitte Federspiel, Einer Federspiel, Gerda Nielsen, Ove Rud, Henry Skjær. Sort/hvid. 126 min.

Gertrud
Palladium, Danmark 1964. Manus: Carl Th. Dreyer efter Hjalmar Söderbergs skuespil fra 1906. Medv.: Nina Pens Rode, Bendt Rothe, Ebbe Rode, Baard Owe, Axel Strøbye, Vera Gebuhr, Anna Malberg, Eduard Mielche, Valsø Holm, Lars Knutzon. Sort/hvid. 116 min.

Links

* Johs. H. Christensen analyserede ”Vredens Dag” i jubilæums-nummeret af Kirke og Films tidsskrift ”Film 70”. Download artiklen som PDF-fil.

* Carl Th. Dreyers film er nu (2018) tilgængelige på både DVD og Bluray.
Søg Carl Theodor Dreyer på DVD-City
Søg Carl Th. Dreyer på Laserdisken

* Alle Palladium-film, bl.a. de tre Dreyerfilm, ejes og distribueres nu af DFI (Det danske Filminstitut). Betingelserne for visning i f. eks. kirkebio er endnu ikke afklaret. Henvendelse til museumsinspektør Thomas C. Christensen: thomasc (at) dfi.dk
  

 


Bøger - et udvalg

Bernardi, Auro: Carl Theodor Dreyer. Il verbo, la legge, la libertà. Recco 2003, Le Mani Microart's Edizioni.

Bordwell, David: The Films Of Carl Theodor Dreyer. Berkeley 1981, University Of California Press. (Også udgivet på kinesisk.)

Carney, Raymond: Speaking The Language Of Desire. The Films Of Carl Dreyer. Cambridge 1989, Cambridge University Press.

Dreyer, Carl Th.: Jesus fra Nazareth. Et filmmanuskript. København 1968, Gyldendal.

Drouzy, M.: Carl Th. Dreyer født Nilsson. Bd. 1-2. København 1982, Gyldendal. (Fransksproget udgave samme år, italiensk udgave 1990.)

Drouzy, M.: Kildemateriale til en biografi om Carl Th. Dreyer. København 1982. C.A. Reitzels Forlag.

Drouzy, Martin & Lisbeth Nannestad Jørgensen: Letters About The Jesus Film. København 1989, University Of Copenhagen.

Estévez, Manuel Vidal: Carl Theodor Dreyer. Madrid 1997, Ediciones Cátedra.

García, Juan Antonio Gómez: Carl Theodor Dreyer. Madrid 1996, Editorial Fundamentos.

Kau, Edvin: Dreyers filmkunst. København 1989, Akademisk Forlag.

Milne, Tom: The Cinema Of Carl Dreyer. London/New York 1971. Zwemmer/Barnes.

Neergaard, Beate & Vibeke Steinthal (red.): Ebbe Neergaards bog om Dreyer. København 1963, Dansk Videnskabs Forlag. Anden, reviderede udgave.

Schepelern, Peter: Tommen. Carl Th. Dreyers filmjournalistiske virksomhed. København 1982, C. A. Reitzels Forlag.

Sémolué, Jean: Dreyer. Paris 1962, Éditions Universitaires. (Revideret udgave i 2005.)

Storm, Ole (red.): Fire film af Carl Th. Dreyer. Jeanne d'Arc, Vampyr, Vredens dag, Ordet. København 1964, Gyldendal.

Ulrichsen, Erik (red.): Carl Th. Dreyer. Om Filmen. Artikler og interviews. København 1964, Gyldendal. (Oversat til flere sprog.)
 
 


Opdateret 1/1, 2020